Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-04-19 20:44 i Kullingsbergsskolan Alingsås
En matris som beskriver hur väl eleven uppnått målen i vårt Medeltidsarbete.
Grundskola 5 Historia

Här beskriver vi hur väl du uppnått målen i vårt tema om Medeltiden och vilka förmågor du visar.
Matrisen bygger på det centrala innehållet´och kunskapskraven i Historia.

Jag behöver träna mer
>>>
>>>>
Tidsperioder
Du kan sätta ut vikingatiden och medeltiden på en tidslinje. Du vet hur länge och under vilka år medeltiden varade.
 • Hi  E 6
Du sätter ut de flesta åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje.
Du sätter ut alla åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet när Medeltiden började och slutade.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
De fyra ståndens levnadsvillkor under medeltiden.
 • Hi  4-6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du vet vad alla stånden heter och kan nämna något om hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva hur de levde. Du kan göra någon jämförelse mellan stånden och peka på någon likhet och skillnad mellan stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva utförligt hur de levde i de olika stånden. Du kan även göra jämförelser och peka på likheter och skillnad i de olika stånden.
Jämförelser av levnadsvillkor på medeltid och nutid.
 • Hi  4-6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du kan enkelt beskriva några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Du kan beskriva relativt väl flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Spår av historien
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick för samtiden och framtiden.
 • Hi  4-6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du har visat grundläggande kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Du har visat goda kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Du har visat mycket goda kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Kulturmöten
Handel
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  A 6
Du vet vad Hansan var och varför den skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord på ett välutvecklat sätt beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Kyrkans och klostrens ställning i samhället.
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
Du kan på ett enkelt sätt förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden relativt väl. Du kan också nämna olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden på ett utvecklat sätt. Du kan också nämna flera arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan.
Historiska begrepp
 • Hi  A 6
Du kan använda några historiska begrepp som är typiska för medeltiden.
Du använder flera historiska begrepp på ett oftast fungerande sätt.
Du använder flera historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: