Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriven text

Skapad 2017-04-20 12:03 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

KUNSKAPER

>>>
>>>
>>>
>>>
SPRÅKLIG SÄKERHET
Texten fungerar efter stor bearbetning.
Texten fungerar efter viss bearbetning.
Texten fungerar utan vidare bearbetning.
Texten fungerar väl.
Eleven har inte följt de givna instruktionerna för uppgiften, d v s hur texten ska vara uppbyggd och vilka delar som ska finnas med.
Eleven har någorlunda följt de givna instruktionerna för uppgiften, d v s hur texten ska vara uppbyggd och vilka delar som ska finnas med.
Elever har väl följt de givna instruktionerna för uppgiften, d v s hur texten ska vara uppbyggd och vilka delar som ska finnas med.
Eleven har helt följt de givna uppgifterna, d v s hur texten ska vara uppbyggd och vilka delar som ska finnas med.
Oviktiga saker finns med.
Enstaka, oviktiga saker finns med.
Det som är viktigt för texten finns med.
All text fyller sitt syfte.
Texten innehåller några beskrivningar som passar in i textens helhet.
Texten innehåller beskrivningar av både personer och miljöer.
Texten innehåller detaljerade beskrivningar av både personer och miljöer.
Texten innehåller såväl detaljer som översiktliga beskrivningar, samt det som är personligt och mer allmänt. Beskrivningarna av personer och platser är träffsäkra och kreativa.
En rad händelser är uppradade utan koppling till varandra.
En rad händelser är uppradade med viss koppling till varandra.
Texten har en röd tråd som läsaren kan uppfatta och förstå.
Texten har en tydlig röd tråd som läser kan uppfatta och som löper genom alla delar och håller ihop texten på ett bra sätt.
SPRÅKNIVÅ
Eleven använder ett begränsat ordval.
Eleven har en viss variation i ordvalet.
Eleven skriver varierat.
Eleven skriver mycket varierat.
Texten innehåller meningsbyggnadsfel.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Tempus är många gånger fel.
Tempus är rätt för det mesta.
Tempus är anpassat efter olika tidsperspektiv.
Tempusbruket används på ett korrekt, medvetet och kreativt sätt.
Eleven skriver ofta talspråkligt.
Talspråkliga drag framkommer.
Eleven uppfattar skillnader i tal- och skriftspråk och lyckas skriva på ett sätt som passar genren.
Texten innehåller satsradning.
Eleven använder enkel textbindning.
Texten har inslag av varierad textbidning.
Eleven använder varierad textbindning och skriver med bra flyt.
Texten innehåller många syftningsfel.
Syftningsfel förekommer.
Syftningarna är korrekta.
SKRIVREGLER
Den vanligaste orden är rättstavade.
Eleven stavar ord som stavas som de låter och vanliga, men lite svårare ord rätt.
Få stavfel.
Ytterst få, eller inga stavfel.
Texten innehåller särskrivningar.
Texten innehåller vissa särskrivningar.
Texten innehåller inga särskrivningar.
Eleven använder stora skiljetecken (. ! ?) rätt för det mesta.
Eleven använder stora skiljetecken, kommatecken och talstreck.
Eleven delar inte upp texten i stycken.
Eleven delar upp texten i stycken, men inte helt rätt.
Eleven delar upp texten i stycken på rätt sätt för det mesta.
Eleven markerar nya stycken korrekt och visar att hen förstår hur styckemarkeringar fungerar och hur det kan göra en text bättre och tydligare.
Eleven använder inte stora bokstäver (versaler) och små bokstäver (gemener) helt rätt.
Eleven använder versaler och gemener korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: