Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, matris åk 1-3

Skapad 2017-04-20 12:55 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Teknik

Observera att den bedömda kunskapsnivån kan förändras under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

På god väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Exempel & beskrivningar
Tekniska lösningar
Du ger enkla exempel på enkla tekniska lösningar hos vanliga föremål med enkla mekanismer.
Du beskriver och ger enkla exempel på enkla tekniska lösningar hos vanliga föremål med enkla mekanismer.
Konstruktioner
Du ger exempel på några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen.
Du beskriver och ger exempel på några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen.
Genomförande
Idéer & modeller
Du kan med visst stöd göra enkla konstruktioner med enkla mekanismer.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt göra enkla konstruktioner med enkla mekanismer.
Du kan med visst stöd utforma enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt utforma enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Du kan med visst stöd anpassa genomförandet utifrån nödvändiga säkerhetskrav.
Du anpassar genomförandet utifrån nödvändiga säkerhetskrav.
Resonemang
Människans behov
Du kan föra enkla resonemang kring hur några föremål i din vardag fungerar och hur de är anpassade efter människans behov.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål i din vardag fungerar och hur de är anpassade efter människans behov.
Förändring över tid
Du kan föra enkla resonemang kring hur några föremål i din vardag har förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål i din vardag har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: