Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning bok

Skapad 2017-04-23 16:11 i Hälsinggårdsskolan Falun
Att läsa skönlitteratur
Grundskola 7 Svenska

Vi ska tillsammans läsa boken "Onsdag kväll strax före sju". Ni ska under tiden kunna svara på frågor kring innehållet, ni ska skriva sammanfattningar på utvalda delar, samt kunna resonera kring händelser från boken.

Ej uppnått målen
E
C
A
Förmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur med (...) genom att, på ett (...) sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
flyt i huvudsak fungerande
gott flyt ändamålsenligt
mycket gott flyt ändamålsenligt och effektivt
Förmåga
Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll
enkla
utvecklade
välutvecklade
Ny aspekt
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra (...) underbyggda resonemang om (...) i olika verk.
enkla och till viss del tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: