Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext, säker källa (cst vt -17)

Skapad 2017-04-23 18:24 i Sturegymnasiet Halmstad
Bedömningsmatris Faktatext, skriftlig och muntlig redovisning
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris Faktatext, skriftlig och muntlig redovisning

Språk
Du har skrivit en faktatext med enkelt språk. Du varierar ditt språk till viss del och använder några sambandsord. Du använder dig till viss del av ett språk anpassat efter texttypen. Du visar att du till viss del vet skillnaden mellan formellt och informellt språk.
Du har skrivit en faktatext med utvecklat språk. Din text har relativt god språklig variation och du använder flera sambandsord. Du använder dig till stor del av ett språk anpassat efter texttypen. Du visar att du till stor del är säker på skillnaden mellan formellt och informellt språk.
Du har skrivit en faktatext med välutvecklat språk. Din text har god språklig variation och du använder ett flertal sambandsord. Du använder dig till största del av ett språk anpassat efter texttypen och du visar att du är säker på skillnaden mellan formellt och informellt språk.
Form
Du använder dig till viss del av de typiska dragen för en faktatext: rubrik, inledning med syfte och frågor, avhandling med svar på frågorna, avslutning med egen åsikt, reflektion samt slutsats. Du kan återge dina källor på ett korrekt sätt.
Du använder dig till stor del av de typiska dragen för en faktatext: rubrik, inledning med syfte och frågor, avhandling med svar på frågorna, avslutning med egen åsikt, reflektion samt slutsats Du kan återge dina källor på ett korrekt sätt.
Du använder dig av de typiska dragen för en faktatext: rubrik, inledning med ett tydligt syfte och frågor, avhandling med svar på frågorna, avslutning med egen åsikt, reflektion samt slutsats. Du kan återge dina källor på ett korrekt sätt.
Muntlig presentation, Form
Du kan genomföra en enkel presentation med hjälp av ett digitalt hjälpmedel: Power Point eller Story Creator. Presentationen har en inledning, en avhandling och en avslutning.
Du kan relativt väl genomföra en presentation med en röd tråd med hjälp av ett digitalt hjälpmedel: Power Point eller Story Creator. Presentationen har en tydlig inledning, avhandling och avslutning.
Du kan genomföra en presentation med en tydlig röd tråd med hjälp av ett digitalt hjälpmedel: Power Point eller Story Creator. Presentationen har en tydlig inledning, avhandling och avslutning. Du har god ögonkontakt med åhörarna under största delen av presentationen.
Muntlig presentation, Kontakt
Du har till viss del ögonkontakt med åhörarna.
Du har ögonkontakt med åhörarna under största delen av presentationen.
Du har god ögonkontakt med åhörarna under största delen av presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: