Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Variera sina rörelser till aktiviteten

Skapad 2017-04-26 10:21 i Fyrklöverskolan Hedemora
Kartläggningen ska visa hur eleven kan variera sina rörelser till aktivteten.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Kartläggningen ska visa hur eleven kan variera sina rörelser till aktivteten.

Ta ställning till om eleven:

Kan balansera, stödja, klättra, krypa åla hoppa, hänga och rotera.
Använder sig av de sammasata grundformerna i kombination med andra redskap.
Visar på säkerhet i de olika momenten.
Varierar sina rörelser för att anpassa sig till redskap och andra elever.

Betyget E
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Betyget C
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Betyget A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevexempel
Eleven varierar till viss del sina rörelser till aktiviteten.
Eleven varierar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven varierar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevexempel
Eleven genomför aktiviteten med begränsat flyt i rörelserna.
Eleven genomför aktiviteten och rör sig relativt säkert.
Eleven genomför och rör sig säkert och obehindrat samt med god variation i aktiviteten.
Elevexempel
Eleven provar att variera sina rörelser i förhållande till aktiviteten, för att inte ramla eller tappa balansen.
Eleverna använder flera av de motoriska grundformerna för att skapa ett relativt bra flyt i aktiviteten.
Eleven kan flytta blicken åt flera håll utan att snubbla, ramla eller tappa balansen.
Elevexempel
Eleven snubblar, ramlar eller tappar balansen ibland.
Eleven lyfter sin egen kroppsvikt, klättrar och balanserar obehindrat i olika redskap på olika höjder.
Kommenter
Eleven visar förmåga att till viss del använda använda sig av och variera de motoriska grundformerna.
Eleven visar förmåga att röra sig tryggt och säkert i förhållande till de motoriska grundformerna.
Eleven visar förmåga att röra sig säkert och variationsrikt i förhållande till de motoriska grundformerna.
Kommenter
Eleven visar förmåga att förstå att en förutsättning för att kunna genomföra aktiviteten är att variera sina rörelser.
Eleven visar förmåga att variera sina rörelser på olika sätt i de flesta moment i aktiviteten.
Eleven visar förmåga att med automatiserat flyt variera sina rörelser i kombination med olika redskap.
Utvecklingsrikting
Utveckla förmågan att röra sig tryggt och säkert i förhållande till de motoriska grundformerna.
Utveckla förmågan att röra sig säkert och variationsrikt i förhållande till de motoriska grundformerna.
Utveckla förmågan att använda de motoriska grundformerna i mer sammansatta former.
Utvecklingsrikting
Utveckla förmågan att röra sig med variation.
Utveckla förmågan att automatiserat röra sig i kombination med olika redskap.
Utveckla förmågan att använda de motoriska grundformerna i sammansatta former och i kombination med flera redskap.
Utvecklingsrikting
Utveckla förmågan att röra sig med flyt och variation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: