Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska bedömningsmatris Nyhetsartikel

Skapad 2017-04-26 10:25 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska

E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och har skrivit en trovärdig nyhetsartikel. Texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel.
Texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel.
Texten fungerar väl som en nyhetsartikel.
Innehåll
Nyhetsartikeln besvarar frågorna vad, vem, när, var, hur.
Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren, t ex pratminus.
Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare (t ex ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren).
Struktur
Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur. Styckeindelningen är väl genomförd.
Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av artikeln.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i artikeln väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: