Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-04-26 14:59 i Förslövs skola F-9 Båstad
Matris som beskriver källkritiskt resonemang i svenska.
Grundskola 7 – 9

Källkritik

Resonera om källans relevans (användbarhet) och trovärdighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Är källan relevant utifrån din frågeställning (vad du vill ha ut av källan)?
Dina åsikter kring källans användbarhet (utifrån frågeställning och behov) innehåller ett eller två perspektiv. Du beskriver t ex fördelar och /eller nackdelar med källan. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom språk och texttyp. Du konkretiserar till viss del dina påståenden med exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Värderingarna kan handla om både fördelar och nackdelar. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom t ex språk och texttyp. Du konkretiserar dina påståenden med förtydligande exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Din värdering innehåller även en jämförelse mellan olika källornas relevans. Värderingarna handlar om både fördelar och nackdelar, källans läsbarhet genom språk och texttyp. Dina exempel är väl förankrade i källan.
Vilka är de starka respektive svaga sidorna med källans trovärdighet?
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv. Du ger ett enkelt exempel utifrån källan för att förtydliga dina påståenden. Du gör eventuellt en enkel jämförelse med en annan källa.
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet och du ser olika perspektiv. Du jämför med andra källor. Du konkretiserar några av dina påståenden med förydligande exempel från källan (t ex citat).
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna som passar till typen av källa. I ditt resonemang kommer du med flera påståenden om källans trovärdighet och du gör även jämförelser med andra typer av källor. Du konkretiserar dina påståenden med väl utvalda exempel (t ex citat).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: