Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2017-04-26 16:15 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reflektera
Du ska kunna reflektera över innehållet i en film och motivera dina åsikter skriftligt. Detta visar du genom att bearbeta samtliga punkter som i filmanalysmallen.
Du visar att du har god förmåga att reflektera över innehållet genom att du stödjer dina åsikter med konkreta exempel ur filmen.
Du visar att du har mycket god förmåga att reflektera genom att du gör omfattande beskrivningar av dina upplevelser och du motiverar dina åsikter tydligt, t ex genom att göra jämförelser.
Innehåll
Texten har en tydligt röd tråd och innehållet är begripligt för läsaren.
Texten har en genomarbetad struktur t ex med hjälp av underrubriker. Ordvalet är varierande och meningsbyggnaden är omväxlande.
Du visar att du har en god förmåga att stilistiskt anpassa texten efter genre, t ex genom passande ordval och personlig inlevelse.
Skrivregler
Du visar att du känner till de vanligaste skrivreglerna, t ex stavning, interpunktion, särskrivning.
Du hanterar skrivregler och styckeindelning.
Du använder skriftspråkets regler och styckeindelning korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: