Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Kropp och Hälsa vt 17

Skapad 2017-04-28 10:41 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Biologi

Sex och samlevnad - Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
- Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
- Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sociala relationer.

Nerv- och hormonsystemet samt beroendeframkallande medel • Kroppens organsystem, uppbyggnad, funktion och samverkan.
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Övergripande • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället människors levnadsvillkor och synen på naturen och naturvetenskapen.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Granska, kommunicera och ta ställning
Ställningstaganden och konsekvenser
Kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor och åsikter
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
Kan använda information på ett i huvudsak fungerade sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett relativt väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp, modeller och teorier
Använda begrepp för att beskriva och förklara sammanhang
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband kring kroppens byggnad och funktion
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: