Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseapparaten

Skapad 2017-04-28 14:23 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 NO (år 1-3) Biologi
Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Muntlig kommunikation
Vid genomgångar och vid muntliga klassrumsaktiviteter visar jag att...
...jag deltar i samtal och diskussioner.
...jag deltar i samtal och diskussioner, tar del av andras argument och ställer ibland frågor som gör att diskussionen fortsätter.
...jag deltar aktivt i samtal och diskussioner och tar del av andras argument och för diskussionen framåt.
...jag kan komma med sakliga argument, underbyggda av fakta, ta ställning och resonera kring sin ståndpunkt och väga för- och nackdelar samt tid och rum
Skriftlig kommunikation
Vi arbete med skriftliga texter och uppgifter visar jag att..
...jag kan använda mig av enkel information och skapa enklare texter samt göra arbetsuppgifter så att de kan följas av läraren.
...jag kan använda mig av information från flera källor och skapa texter av dessa.
...jag kan använda information och skriva ihop texter som har en struktur och är lätta att följa. Texten har ett sammanhang och jag är källskristik
...jag läser, sammanfattar och skapar texter som har ett vetenskapligt kvalitativt innehåll och en tydlig struktur. Jag använder mig av vetenskapliga källor.
Laboration - genomföra
Vid laborationer som genomfört efter färdiga handledningar visar jag att...
...jag kan deltaga och slutföra min laboration med stöd.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar relativt självständigt.
...jag kan självständigt utföra undersökningar efter givna planeringar.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar på ett självständigt, effektivt och säkert sätt.
Använda och förstå begrepp
Vid arbetet med nya fakta och begrepp så visar jag att..
..jag har faktakunskaper och förståelse för studerade begrepp.
..jag har till viss del förmåga att förklara studerade begrepp, sammanhang och samband.
..jag har förmåga att förklara studerade sammanhang och samband med ett till viss del vetenskapligt språk.
..jag har förmåga att på ett självständigt sätt förklara studerade sammanhang och samband med ett vetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: