Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, miniräknare och bråk

Skapad 2017-04-28 20:25 i Sandvalla skola Hudiksvall
Vi arbetar med geometri, bråk och miniräknare.
Grundskola 5 Matematik

Här visas hur du ligger till i de matematiska förmågorna.

Förmågor

B=begrepp K=kommunikation R=resonemang P=problemlösning M=metod
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma  4-6   Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
E
C
A
Fråga 5a B
vilken grad lutar tornet?
5 grader
Fråga 5b B
Hur stor är vinkeln? Förmåga begrepp
Godtagbart svar mellan 40 - 50 grader
Fråga 11 M
Hur mycket kostar materialet?
Påbörjad lösning, beräknar t.ex. delar av materialkostnaden
Fråga 11 K
Hur mycket kostar materialet?
Redovisar beräkning av hela materialkostnaden 1536 kr
Redovisar hela lösningen tydligt med lämpligt matematiskt språk och korrekt svar.
Fråga 12 B
Hur stor area har draken?
36
Fråga 13 R
Vems drake har störts area?
Korrekt svar med motivering, där det framgår att areorna har jämförts. Om det framgår av lösningen vilken drake som är störst.
resonemang underbyggt av tydliga jämförelser t.ex. beräkningar
Fråga 14 B
Rita symmetrisk drake
Draken yttre form är spegelvänd. De båda trianglarna är spegelvända.
Fråga 15a B
Dela upp snöret i femtedelar
Godtagbar lösning
Fråga 15b K
Hur lång är svansen?
Redovisar tillvägagångssätt för att bestämma längden.
Fråga 15b P
Hur lång är svansen?
Korrekt svar 180 cm
Fråga 15c B
Hur lång är svansen?
Påbörjad lösning, skriver ett yttryck för att bestämma 1/7 av svansen
Fråga 15c M
Hur lång är svansen?
Använder en metod som passar för att bestämma svansens längd 196 cm 1,96 m
Fråga 15c P
Hur lång är svansen?
Löser hela uppgiften med korrekt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: