Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA Åk 4-5

Skapad 2017-05-02 10:17 i Bodaskolan Älvkarleby
Matrismall, SvA Åk 4-5
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk

Syftesmål 1 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

bedömningsunderlag
Följande kunskaper ligger till grund för bedömningen
Når ej de förväntade kunskapskraven för Åk 5
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå kunskapskraven
Stödåtgärder vidtas
Når förväntade kunskapskrav för Åk 5
Når förväntade kunskapskrav väl för Åk 5
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­kanta ämnen på ett enkelt sätt.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.

Syftesmål 2 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

bedömningsunderlag
Följande kunskaper ligger till grund för bedömningen
Når ej de förväntade kunskapskraven för Åk 5
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå kunskapskraven
Stödåtgärder vidtas
Når förväntade kunskapskrav för Åk 5
Når förväntade kunskapskrav väl för Åk 5
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.

Syftesmål 3 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

bedömningsunderlag
Följande kunskaper ligger till grund för bedömningen
Når ej de förväntade kunskapskraven för Åk 5
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå kunskapskraven
Stödåtgärder vidtas
Når förväntade kunskapskrav för Åk 5
Når förväntade kunskapskrav väl för Åk 5
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.

Syftesmål 4 välja och använda språkliga strategier,

bedömningsunderlag
Följande kunskaper ligger till grund för bedömningen
Når ej de förväntade kunskapskraven för Åk 5
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå kunskapskraven
Stödåtgärder vidtas
Når förväntade kunskapskrav för Åk 5
Når förväntade kunskapskrav väl för Åk 5
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.

Syftesmål 5 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

bedömningsunderlag
Följande kunskaper ligger till grund för bedömningen
Når ej de förväntade kunskapskraven för Åk 5
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå kunskapskraven
Stödåtgärder vidtas
Når förväntade kunskapskrav för Åk 5
Når förväntade kunskapskrav väl för Åk 5
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.

Syftesmål 6 söka information från olika källor och värdera dessa

.
bedömningsunderlag
Följande kunskaper ligger till grund för bedömningen
Når ej de förväntade kunskapskraven för Åk 5
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå kunskapskraven
Stödåtgärder vidtas
Når förväntade kunskapskrav för Åk 5
Når förväntade kunskapskrav väl för Åk 5
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Arbetat med i åk 5
eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Når förväntade kunskapskrav väl för årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: