Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning musik vt-17

Skapad 2017-05-02 11:00 i Röselidsskolan Lerum
Kunskapskrav åk 6
Grundskola 4 – 6 Musik

Elevens uppnådda kunskapsnivå markeras med grönt. Om ingen grön markering gjorts så betyder det att kunskapskravet ännu inte har behandlats i undervisning eller ännu inte har bedömts.

På väg mot grundläggande nivå.
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå.
Väl utvecklad nivå.
Sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Ackompanjera
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Tajming
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

På väg mot grundläggande nivå.
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå.
Väl utvecklad nivå.
Skapa
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Komponera
Eleven kan pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

På väg mot grundläggande nivå.
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå.
Väl utvecklad nivå.
Diskutera
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Kommunicera
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Påverkan
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska begrepp
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: