Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i matematik åk 3

Skapad 2017-05-03 21:18 i Ekeby skola Östhammar
Grundskola 3

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 3. Skriftliga uppgifter i ämnet görs på höstterminen i åk 3. På vårterminen är det nationella proven som blir underlag för bedömning.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talraden
Jag kan talens grannar (1-100)
Jag kan talens grannar (0-300)
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-30
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-4000. Jag kan hitta på en egen talföljd samt beskriva hur jag tänker.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Jag kan sätta ut tal på tallinjen inom talområdet 0-100, där varje streck på tallinjen betyder mer än 1
Jag kan sätta ut bråktal på en tallinje
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Beräkna: Addition, subtraktion
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Beräkna multiplikation
Jag kan göra beräkningar i multiplikation (lättare tal som 3x5)
Jag kan göra beräkningar i multiplikation (svårare tal som 12x4)
Beräkna division
Jag kan göra beräkningar i division (lättare tal som 8/2)
Jag kan göra beräkningar i division (svårare tal som 96/3)
Likhetstecknets betydelse. Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition, subtraktion, multiplikation samt division och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-100
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-500, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa svårare textuppgifter som innehåller begrepp som hälften, ålder, mm, där jag behöver tänka i flera led. Jag kan visa hur jag tänker
Beräkna- olika uttrycksformer
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker.
Tals värde
Jag förstår tals värde och positionssystemet. Jag kan läsa tal skrivna med text och omsätta det i siffror. T.ex. 1 hundratal, 8 ental
Bråk
Jag kan läsa ut ett bråktal och koppla det till rätt bild
Jag kan lösa uppgifter med bråktal (t.ex. sätt kryss i en tredjedel av rutorna)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: