Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik övergripande matris åk 7-9 2017

Skapad 2017-05-04 12:32 i Friskolan Metis Grundskolor
Denna matris innehåller uppsatta betygskriterier dirrekt hämtade från LGR11.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Matrisen visar en samlad bedömning för färdigheterna i ämnet Teknik. Vissa av ämnesområdena läses endast en gång och andra läses flera gånger. Dessutom går flera av arbetsområdena in i varandra och man kan uppvisa färdigheterna på flera sätt och inom flera arbetsområden.

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
1. Undersöka tekniska lösningar
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Eleven för enkla resonemang om några olika tekniska lösningar.
Eleven undersöker olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
2. Konstruktion
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Under arbetsprocessen väljer eleven bland presenterade handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3. Dokumentation/redovisning
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Eleven gör enkla dokumentationer eller rapporter av arbetet. Eleven använder få ämnesspecifika begrepp.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven gör beskrivningar med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Eleven gör beskrivningar med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Eleven gör beskrivningar med god avändning av ämnesspecifika begrepp.
4. Värdera
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
Eleven för enkla resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
5.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven för enkla resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: