Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2017-05-05 10:11 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska

En bedömningsmatris att använda vid argumenterande texter.

Argumenterande text

--->
--->
--->
Tes
Texten har en otydlig tes.
Texten har en allmän tes.
Texten har en tydlig tes där den som skriver visar sin åsikt i frågan/ämnet. Texten innehåller uttryck som t.ex.: Jag tycker/anser... Enligt min mening...
Argument
Texten saknar argument
Texten har minst ett argument.
Texten har flera (ca 3) argument. Texten innehåller exempel, fakta eller egna upplevelser som stöder argumenten.
Avslutning
Texten saknar en avslutning.
Texten har en kort avslutning som t.ex. handlar om det sista argumentet.
Texten har en utförlig avslutning med: - en sammanfattning av alla argument. - det viktigaste argumentet lyfts fram. - tesen upprepas.
Språk
- Viss språklig variation - ordvalet uppvisar variation - meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Förhållandevis god språklig variation - ordvalet är relativt varierat - meningsbyggnaden är relativ korrekt och relativt varierad
God språklig variation - ordvalet är passande och höjer kvaliteten - meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - viss säkerhet i stavning
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få fel i användning av skiljetecken - relativt få stavfel som inte stör läsningen
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: