Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik bedömningsmatris taluppfattning åk 2

Skapad 2017-05-08 13:36 i Vaksalaskolan Uppsala
Bedömningsstöd skolverket Taluppfattning
Grundskola 2 Matematik

Bedömningsstöd från skolverket i taluppfattning för åk 2, skriftliga uppgifter.

Taluppfattning

Låg
Mellan
Hög
Talraden före och efter
 • Ma  1-3
Eleven räknar i talområdet 0-20. Talens grannar
Eleven räknar i talområdet 0-200. Talens grannar
Eleven räknar i talområdet 0-2100. Talens grannar
Talföljd och tallinje
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar förståelse för mönstret i talföljden upp till 20. Eleven räknar strecken på tallinjen för att lösa uppgiften.
Eleven visar förståelse för mönstret i talföljden upp till 200. Eleven drar raka streck från tal till rätt plats på tallinjen.
Eleven visar förståelse i mönstret i talföljden upp till 1000. Eleven drar raka streck från tal till rätt plats på tallinjen.
Dela upp tal och storleksordna
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven delar upp tal under 20 och kan storleksordna tal upp till 30.
Eleven storleksordnar från det minsta till det största i talområdet 0-300.
Eleven storleksordnar från det minsta till det största med givet mönster t ex dubbelt eller hälften, och kan förklara hur den tänkt. Eleven kan dela på en hel och kan använda 1/2 och 1 1/2
Likhetstecknet placering i addition och subtraktion
 • Ma  1-3
Eleven kan använda likhetstecknets placering. 6+4=10 Eleven kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken.
Eleven förstår och kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken korrekt oberoende på placering i talområdet upp till 10. Eleven förstår t ex 10=__+6
Eleven förstår och kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken korrekt oberoende på placering i talområdet upp till 50 Eleven förstår t ex 18=__-6
Beräkna multiplikation
 • Ma  1-3
Eleven multiplicerar 2,3,5 och 10.
Eleven multiplicerar tabeller 1-10.
Beräkna division
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven kan dividera med uppgifter som är problemlösande och elevnära som att fyra stycken delar på 12 bollar.
Eleven dividerar med 2,5 och 10 i symbolspråk.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar något av följande; Eleven visar i bild vilka saker som adderas. Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas.
Eleven visar något av följande; Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas.
Eleven visar med en skriftlig uträkning hur den löser uppgiften.
Beräkna skriftliga räknemetoder
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar steg för steg hur de löst en additions eller subtraktionsuppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: