Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstödet i matematik, muntligt,vt åk 2

Skapad 2017-05-08 13:44 i Ramsta skola Uppsala
Matris till bedömningsstödet i matematik, muntligt, vt åk 2
Grundskola 2 Matematik

lägre nivå
Ej godtagbara kunskaper Vt åk 2
Mellannivå
Godtagbara kunskaper Vt åk 2
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2 (Godtagbara kunskaper ht åk 3)
Talraden
Jag kan räkna till 100.
Jag räknar till 115
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (26)
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (79)
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (996)
Jag kan räkna nedåt (från 15)
Jag kan räkna nedåt (från 28)
Jag kan räkna nedåt (från 314)
Jag vet vilket tal som kommer efter, talområde 0-80
Jag vet vilket tal som kommer efter, talområde 0-200
Jag vet vilket tal som kommer efter, talområde 0-1500
Jag vet vilket tal som kommer före, talområde 0-35
Jag vet vilket tal som kommer före, talområde 0-200
Jag vet vilket tal som kommer före, talområde 0-1000
Jag kan räkna 10-hopp(0-100)
Jag kan hoppa 5-hopp
Jag kan hoppa 10-hopp
Uppskattning
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem ett par sekunder
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem ett par sekunder (fler föremål på mellannivå än på lägre nivå)
Jag vet vilket tiotal som ligger närmast. Jag vet vilket hundratal som ligger närmast. Jag vet vilket tusental som ligger närmast.
Minskning/skillnad
Jag kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse, 0-10
Jag kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse, 0-20
Jag kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse, 0-100
Fler/färre
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre inom talområde 0-10.
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre, från 15
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre, 20-100
Uppdelning av tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand, 10-19
Huvudräkning med uppdelning av tal/pengar
Hälften/dubbelt
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker inom talområdet 0-10
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker, 12,50,100,15
Förklara dubbelt och hälften och vad det betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: