Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografimatris vt 2017

Skapad 2017-05-09 14:45 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Geografimatris årskurs 4-6. vt 2017
Grundskola 4 – 6 Geografi

Undervisningen i geografi ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av världen
  • undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra i olika delar av världen
  • analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, metoder, tekniker, kartor och andra källor
  • värdera olika sätt att förbättra miljön och utvecklingen med hänsyn till etik och hållbar utveckling.

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Baskunskaper
På väg mot målen
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Resonera-natur och kulturtyper och resurser
På väg mot målen
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
På väg mot målen
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Hantera information
På väg mot målen
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att ta reda på saker om omvärlden. Du diskuterar källkritik på ett ganska bra sätt.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att ta reda på saker om omvärlden. Du diskuterar källkritik på ett bra sätt.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att ta reda på saker om omvärlden. Du diskuterar källkritik på ett mycket bra sätt.
Använda geografiska verktyg
På väg mot målen
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Baskunskaper
På väg mot målen
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Resonera-miljöfrågor
På väg mot målen
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Resonera-levnadsvillkor
På väg mot målen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för konsekvenser. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för konsekvenser. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för konsekvenser. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: