Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - ön

Skapad 2017-05-10 13:05 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9

Skriva texter

F
E
C
A
Stil
Du skriver i en annan stil än den som brukar användas i berättande text.
Du har hittat en stil som till viss del passar i den genre som du skriver.
Du har hittat en stil som passar bra i den genre som du skriver.
Du har hittat en stil som passar utmärkt i den genre som du skriver.
Språk
Språklig variation
Du upprepar ofta vissa ord och meningar.
Du skriver med enkla meningar och använder främst vanliga ord.
Du skriver med relativt god variation i ordval och meningsbyggnad.
Du skriver med god variation i ordval och menings- byggnad.
Stavning, skiljetecken, grammatik
Det behövs mycket bearbetning av stavning och grammatik.
Det behövs viss bearbetning av stavning och grammatik.
Det behövs bara en lätt bearbetning av stavning och grammatik.
Stavning och grammatik är i stort sett helt korrekt.
Struktur
Röd tråd
Din text saknar en röd tråd.
Din text har en röd tråd.
Din text har en tydlig röd tråd.
Din text har en väldigt tydlig röd tråd.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas
Försök till styckeindelning finns, men inte korrekt. Till exempel används semistycken.
Din text har en korrekt styckeindelning
Din text har en korrekt och väl genomtänkt styckeindelning.

Berättande texter

F
E
C
A
Dramaturgi
Du har inte följt instruktionerna för uppgiften vad gäller dramaturgi.
Du gör ett försök att att bygga upp spänning i texten.
Du vet hur man skapar spänning i texten.
Utöver instruktionerna kring uppbyggandet av dramaturgin drar du paralleller och gör kopplingar som ökar spänningen ytterligare i texten.
Beskrivningar
... av personer, platser och händelser
Den som läser din text får inga tydliga bilder av personer, platser eller händelse.
Du ger enkla beskrivningar av personer, platser och händelser.
Du kan göra beskrivningar som är detaljerade och som gör texten mer intressant.
Dina beskrivningar är gestaltande och ger liv till berättelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: