Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2017-05-11 08:37 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
En matris om medeltiden
Grundskola 5 Historia

Medeltiden

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Historiska förhållanden
Mat Bostad Kläder Makt Döden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta det viktigaste om hur det var att leva på medeltiden.
Om medeltiden kan du berätta något om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om medeltiden kan du berätta om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om medeltiden kan du berätta utförligt om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på medeltiden som t.ex. digerdöden, eller hur det gick till när kristendomen kom till Sverige.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på medeltiden som t.ex. digerdöden, boktryckarkonsten eller eller olika slag/krig
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på medeltiden som t.ex. digerdöden, boktryckarkonsten eller eller olika slag/krig.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på medeltiden som t.ex. digerdöden, boktryckarkonsten eller eller olika slag/krig.
Gestalter
Personer som levde då
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under medeltiden.
Du känner till någon person som levde under medeltiden.
Du kan berätta om minst tre personer som levde under medeltiden.
Du kan berätta flera fakta om mer än tre personer som levde under medeltiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Orsaker och konsekvenser av hur man levde och vad man gjorde
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om medeltidens handelssystem, upptäcktsresanden, hur kristendomen fick fäste och kyrkans makt eller hur det gick till när städer växte fram.
Du kan berätta kortfattat om medeltidens handelssystem, upptäcktsresanden, hur kristendomen fick fäste och kyrkans makt eller hur det gick till när städer växte fram.
Du kan berätta och resonera om medeltidens handelssystem, upptäcktsresanden, hur kristendomen fick fäste och kyrkans makt eller hur det gick till när städer växte fram.
Du kan berätta och resonera utförligt om medeltidens handelssystem, upptäcktsresanden, hur kristendomen fick fäste och kyrkans makt eller hur det gick till när städer växte fram.
Samband mellan olika tidsperioder
Likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på medeltiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på medeltiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva lite svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på medeltiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på medeltiden och hur man har det nu.
Hänvisningar till det förflutna
Vad har vi medeltiden att tacka för?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på medeltiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera något om hur saker som hände på medeltiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. boktryckarkonsten, religionsbyte, upptäcktsresande, enat land med gemensamma lagar.
Du kan resonera om hur saker som hände på medeltiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex.boktryckarkonsten, religionsbyte, upptäcktsresande, enat land med gemensamma lagar.
Du kan resonera om hur saker som hände på medeltiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex.boktryckarkonsten, religionsbyte, upptäcktsresande, enat land med gemensamma lagar.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om medeltiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om medeltiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om medeltiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om medeltiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från medeltiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från medeltiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från medeltiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan resonera om vad olika spår från medeltiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från medeltiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till medeltiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till medeltiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till medeltiden.
Du kan använda och förstå olika ord som hör till medeltiden.
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: