Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bokpresentation

Skapad 2017-05-11 12:31 i Laröds skola Helsingborg
Nu har du chansen att själv välja vilken bok du vill läsa. Vad som ska finnas med i din presentation finns i Classroom.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Talaren och innehållet.
Presentation av boken och författare.
Glömmer att presentera bokens titel och/eller författare
Visar upp boken. Säger endast bokens titel, författare och genre.
Presenterar bokens titel, författare och bokens genre. Gör jämförelser med de övriga böcker författaren skrivit och den du presenterar idag.
Resumé av boken-
handling- personer- miljö och tid.
Har svårt att berätta om handlingen så att åhörarna förstår.
Berättar kortfattat bokens handling, presenterar bokens huvudpersoner och berättar kort i vilken miljö boken utspelar sig. Nämner någon biperson.
Beskriver bokens handling och i vilken miljö och tid boken utspelar sig. Presenterar bokens huvudperson och berättar mer ingående om denna (alltså inte bara om personens utseende utan även om personens egenskaper och handlande). Presenterar någon biperson.
Beskriver utförligt bokens handling och i vilken tid och miljö den utspelar sig. Presenterar bokens huvudsakliga karaktärer noggrant.
Omdöme av boken.
Missar att ge ett omdöme av boken.
Berättar vad som är bra och mindre bra med boken och framför egna åsikter på ett ganska tydligt sätt.
Framför egna tankar och åsikter på ett sätt som är tydligt och väl underbyggt med exempel från boken.
Behandlar och utvecklar åsikter och tankar i ett resonemang om bokens tema och kan motivera med tydliga argument. Använder ett varierat och väl nyanserat språk. Motiverar varför boken är värd att rekommendera. Berättar om något speciellt du tänkte på när du läste boken.
Talaren och utförandet.
Åhörarkontakt
Ingen ögonkontakt. Läser det mesta innantill.
Tittar upp, söker ögonkontakt, men är alltför beroende av manus. Läser mycket innantill. Tänker inte så mycket på sitt kroppsspråk.
Har ögonkontakt med åhörarna. Försöker använda endast stödord.
Har god ögonkontakt med åhörarna. Ledigt, avslappnat kroppsspråk.
Tempo & ton.
Pratar fort/tyst.
Talar tydligt och lugnt ibland.
Talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Talar ganska fritt.
Talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Talar fritt.
Engagemang
Stor osäkerhet i agerandet
Viss osäkerhet i agerandet.
Ganska stor säkerhet i agerandet.
Visar stor säkerhet och engagemang i sitt framträdande.
Talaren och dispositionen.
Struktur / tydlighet. "Röd tråd" och avslut.
Det är svårt att följa med i redovisningen. Saknar avslut.
Följer en röd tråd men hoppar lite i berättelsen. Otydlig avslutning.
Klar och tydlig struktur, men utan övergång mellan avsnitten i redovisningen. Tydligt avslut.
En mycket tydlig och självständig struktur, tydlig röd tråd och med övergångar mellan avsnitten. En tydlig avslutning.
Talaren och utformandet -
Layout, framförande, kreativitet.
Lägger lite eller ingen tid eller engagemang för att förbereda presentation av arbete.
Gör en kort, enkel presentation.
Gör ett noggrant arbete och har förberett redovisningen väl.
Gör ett noggrant arbete och är mycket väl förberedd inför presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: