Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd taluppfattning skriftlig del

Skapad 2017-05-12 15:09 i Vallhamra skola Partille
Partilles matris för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning åk 1 - 3, skriftlig del
Grundskola 1 – 3 Matematik

Alla avstämningar utgår från nivå M.

AVSTÄMNING VT 1

L
M
H
Antal
Ringa in rätt siffra till antalet. Skriv antalet av olika figurer.
Talraden
Vilket tal kommer efter 0 - 10.
Vilket tal kommer före/efter 0 - 11.
Vilket tal kommer före och efter 20 - 200.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp framåt 0 - 15 och talraden 7 - 0 bakåt.
Fortsätt talföljden; trehopp 0 - 20 och tvåhopp bakåt 37 - 0.
Tallinje
Vilket tal ska stå i ringen på tallinjen 0 - 20.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 50.
Dela upp tal
Dela upp tal 3 - 6.
Dela upp tal 5 - 10.
Storleksordna tal
Storleksorna tal 0 - 10.
Storleksordna tal 0 - 20.
Storleksordna tal 0 - 201.
Beräkna addition
Beräkna addition 0 - 6.
Beräkna addition 5 - 10.
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion 0 - 10.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 0 - 8.
Skriv talet som saknas 0 - 10.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknas upp till 10.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation, tabell 1, 2 och 3.
Problemlösning
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 100 samt fjärdedelar.

AVSTÄMNING VT 2

L
M
H
Talraden
Vilket tal kommer före/efter 0 - 21.
Vilket tal kommer före och efter 20 - 200.
Vilket tal kommer före och efter 200 - 2102.
Storlekordna tal
Storleksordna tal 0 - 20.
Storleksordna tal 0 - 201.
Dela upp tal
Dela upp tal 5 - 10.
Beräkna addition
Beräkna addition 10 - 16.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp framåt 0 - 15 och talraden 7 - 0 bakåt.
Fortsätt talföljden; trehopp 0 - 20 och tvåhopp bakåt 37 - 0.
Fortsätt talföljden; trehopp 102 - 84 och 25-hopp 225 - 350. Fortsätt talföljd 2, 4, 8, 16 och förklara hur du tänkt.
Tallinje
Vilket tal ska stå i ringen på tallinjen 0 - 20.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 50.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 0 - 100, 500 - 1000. 0 - 2 (1/2, 1 och 1,5).
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion 0 - 10.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 0 - 8.
Skriv talet som saknas 0 - 10.
Skriv talet som saknas 18 - 31.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknasupp till 10.
Skriv talet som saknas upp till 42.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation, tabell 1, 2 och 3.
Beräkna multiplikation, tabell 0, 4 och 6.
Beräkna division
Beräkna division med 2, 5 och 10.
Problemlösning
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 100 samt fjärdedelar.
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 1000, samt tredjedelar.
Beräkna olika uttrycksformer
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar (48 + 59, 64 - 28)
Talraden
Vilket tal kommer före och efter 15 - 81.
Vilket tal kommer före och efter 98 - 291.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp 10 - 22, nedåt från 19.
Fortsätt talföljden; tvåhopp nedåt från 19, femhopp 11 - 41.
Fortsätt talföljden; fyrhopp nedåt från 303, 250 hopp 2250 - 3500. Hitta på en egen talföljd och förklara hur du har tänkt.
Tallinje
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 70.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 0 - 100.
Storleksordna tal
Storleksordna tal 18 - 101
Beräkna addition
Beräkna addition 14 - 23.
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion upp till 17.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 8 - 10.
Skriv talet som saknas upp till 32.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknas upp till 10.
Skriv talet som saknas upp till 19.
Likhetstecknet de 4 räknesätten
Skriv talet som saknas. Addition, subtraktion, multiplikation och division.
Problemlösning
Lös två problemlösningsupgifter 0 - 100.
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 500 samt division med 3.
Lös fyra problemlösningsuppgifter.
Tals värde
Skriv talet som har (hundradelar, tiotal och ental)
Bråk
Vilken bild passar till en halv och en fjärdedel.
Räkna med bråk på olika sätt.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation tabell 1, 2, 3 och 5.
Beräkna multiplikation tabell 4 och 8.
Beräkna division
Beräkna division med 2, 3 och 5.
Beräkna division med 12 och 3.
Beräkna skriftliga räknemetoder
Beräkna och visa hur du löser uppgifter (148 + 59, 164 - 28).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: