Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik 2017 åk 3

Skapad 2017-05-12 22:43 i Öjersjö Storegård Partille
Nationella prov åk 3 matematik vårterminen 2017.
Grundskola 3 Matematik

Elevens visade förmåga utifrån kunskapskravet i matematik Lgr 11.

Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet.
Delprov A
Muntlig uppgift i grupp: Sannolikhet och statistik
Problemlösning Begrepp Resonemang Kommunikation
A
Delprov B,
Algebra Mönster i talföljder och geometriska mönster.
Problemlösning Begrepp Metod Resonemang Kommunikation
B
Delprov C
Förståelse för räknesätten. Enkla problem.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
C
Delprov D
Tal-uppfattning och tals användning. Positionssystemet
Begrepp Metod Kommunikation
D
Delprov E
Tal-uppfattning och tals användning. Samband och förändring. Strategier för att lösa enkla problem.
Problemlösning Begrepp Metod Resonemang Kommunikation
E
Delprov F (F1)
Geometri Mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets och area.
Problemlösning Begrepp Kommunikation
F1
Delprov F (F2)
Taluppfattning och tals användning. Välja och använda skriftliga räknemetoder.
Metod Problemlösning Kommunikation
F2
Delprov G (G1)
Tal-uppfattning och tals användning. Överslagsräkning
Begrepp Metod Kommunikation
G1
Delprov G (G2)
Algebra Huvudräkning Likhetstecknets betydelse
Metod
G2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: