Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik årskurs 1 (skriftliga delen)

Skapad 2017-05-13 10:09 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Matris till den skriftliga delen av Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1.
Grundskola 1 Matematik

Rubrik 1

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper vt åk 1.
Högre nivå
Antal
Jag kan räkna saker och para ihop med rätt antal
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-10).
Jag kan talens grannar (0-15)
Jag kan talens grannar (0-200)
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal (0-10).
Jag kan storleksordna tal (0-50).
Jag kan storleksordna tal (0-300).
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Beräkna
Addition, subtraktion och multiplikation
Jag kan göra beräkningar i addition inom talområdet 0-6.
Jag kan göra beräkningar i addition inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-50.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på tallinjen inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på tallinjen inom talområdet 0-50.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10).
Problemlösning, addition
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning, division
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-20 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: