Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppnådda mål i ämnesområdet Tal Kap 6 Matteborgen 6B

Skapad 2017-05-14 14:37 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Matematik
Ännu ej uppnått målet
I stort sett uppnått målet
Uppnått målet med säkerhet
Grundkurs
Du vet vad som menas med hela tal, negativa och positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
Grundkurs
Du kan läsa och skriva stora tal
Grundkurs
Du kan multiplicera tvåsiffriga heltal
Grundkurs
Du kan multiplicera decimaltal
Grundkurs
Du kan dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
Grundkurs
Du kan skriva och förklara vad ett binärt tal är
Fördjupning (röda sidor)
Du kan skriva stora tal med tiopotenser
Fördjupning (röda sidor)
Du kan skriva tal i grundpotensform
Fördjupning (röda sidor)
Du kan tal i femsystemet/bas fem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: