Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i svenska utifrån nationella proven åk 3 16/17

Skapad 2017-05-15 15:29 i Morgongåva skola F-6 Heby
Bedömningen gjord utifrån nationella proven i svenska åk 3 16/17.
Grundskola 3 Matematik

Bedömningsmatris som utgår från de förmågor, syfte, som eleven ska utveckla i svenska. Under varje förmåga i matrisen står kunskapskraven för åk 3 beskrivet. Bedömningen är gjord utifrån nationella proven åk 3 läsåret 16/17.

Läsa - Syfte

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Behov av extra stöd
Når kunskapskraven för åk 3
Når kunskapskraven för åk 3 med god marginal
Läsflyt
 • Sv   3
Eleven kan läsa och känna igen hela ord. Eleven kan läsa kortare texter med visst flyt. Eleven märker om han/ hon läser fel.
Eleven kan läsa texter med flyt och han/ hon kan använda olika sätt för att läsa och förstå en text (t.ex. rätta sig själv om han/ hon läser fel).
Eleven kan läsa långa texter med bra flyt. Eleven kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Läsförståelse
Textsamtal
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven förstår det han/ hon läser och kan berätta med stöd av vuxen vad det handlar om genom att besvara frågor om texten.
Eleven förstår det han/ hon läser och kan berätta vad det handlar om genom att återberätta och besvara frågor om texten. Eleven kan koppla det han/ hon läser till egna erfarenheter.
Läsförståelse
Enskilda frågor
 • Sv   3
Eleven behöver utveckla sin förmåga att svara enskilt på frågor om en text han/ hon har läst.
Eleven kan svara på frågor han/ hon har läst enskilt.

Skriva - Syfte

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Behov av extra stöd
Når kunskapskraven för åk 3
Når kunskapskraven för åk 3 med god marginal
Skriva berättande text
 • Sv   3
Eleven behöver utveckla sin förmåga att skriva berättelser med början, mitten och slut (handling).
Eleven kan skriva berättelser med början, mitten och slut (handling).
Eleven kan skriva längre berättelser med tydlig början, mitten och slut (handling & röd tråd).
Skriva faktatext
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven behöver utveckla sin förmåga att återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår och använda större delen av ämnesspecifika ord.
Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår och använder större delen av ämnesspecifika ord.
Eleven kan återge en faktatext så att innehållet klart och tydligt framgår och använder sig av ämnesspecifika ord.
Stavning
 • Sv   3
Eleven kan stava ord till viss del.och
Eleven kan stava ord han/ hon ofta använder.
Eleven kan stava många ord.
Meningsbyggnad
 • Sv   3
Eleven kan skriva meningar med stor bokstav och punkt till viss del.
Eleven kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven kan skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken.
Handstil (och datorskrivning)
(Testas inte på de nationella proven)
 • Sv   3
Eleven skriver så att han/ hon själv kan läsa det han/ hon har skrivit.
Eleven skriver så att texten är läslig för sig själv och för andra och har även mellanrum mellan orden. Eleven blandar inte små och stora bokstäver.
Eleven skriver så att både han/ hon och andra kan läsa och förstå det han/ hon har skrivit. Eleven har en tydlig och lättläst handstil.

Tala och Lyssna - Syfte

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Behov av extra stöd
Når kunskapskraven för åk 3
Når kunskapskraven för åk 3 med god marginal
Samtal
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven behöver utveckla sin förmåga att delta i samtal i grupp genom att lyssna och bygga vidare på vad andra säger och framföra egna åsikter. Eleven behöver utveckla förmågan att ge förslag och ställa frågor i diskussioner.
Eleven kan delta i samtal i grupp genom att lyssna och bygga vidare på vad andra säger och framföra egna åsikter. Eleven ger förslag och ställer frågor i diskussionerna.
Eleven kan delta i samtal i grupp genom att lyssna och bygga vidare på vad andra säger och framför egna åsikter. Eleven ger förslag och ställer frågor som för diskussionerna framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: