Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

samhällskunskap åk 9

Skapad 2017-05-15 16:35 i Stenkulan Lerum
Media, samhällskunskap, falska nyheter, demokrati.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Ej nått målen
E
C
A
Ny aspekt
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Aspekt 1
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Ny aspekt
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjligheter att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjligheter att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjligheter att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett enkelt sätt om de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna. Du diskuterar på ett enkelt sätt vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: