Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)

Skapad 2017-05-16 11:28 i Sannarpsgymnasiet gy Halmstad
Estetisk verksamhet bedömningsmatris för individuella programmet (IVSÄR)
Gymnasiesärskola 1 – 4 Estetisk verksamhet, ESE

Deltagarens kunskap i förhållande till kursmål

Innehållet i kursen:

  • Bild och form

  • Musik, dans och drama

  • Estetisk verksamhet i samhället

Undervisningen i ämnesområdet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
3) Förmåga att undersöka kulturella och estetiska uttryck.

Bild och form

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Musik, dans och drama

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Rytm- och musikinstrument.
Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: