Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa bedömningsmatris (IVSÄR)

Skapad 2017-05-16 11:34 i Sannarpsgymnasiet gy Halmstad
Idrott och hälsa bedömningsmatris för individuella programmet (IVSÄR)
Gymnasiesärskola 1 – 4 Idrott och hälsa, IDO

Deltagarens kunskap i förhållande till kursmål

Innehållet i kursen:

  • Fysiska aktiviteter och rörelse

  • Friluftsliv och utevistelse

  • Livsstil och hälsa

Undervisningen i ämnesområdet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.
2) Förmåga att genomföra olika former av friluftsaktiviteter.
3) Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Fysiska aktiviteter och rörelse

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
Rörelse till musik och dans.
Kost i samband med fysiska aktiviteter.
Hänsynstagande, samarbete och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Planering och genomförande av friluftsaktiviteter, t.ex. stavgång och fiske.
Orientering i närmiljön. Hur man söker kännetecken i närmiljön samt kartans uppbyggnad och symboler.
Allemansrätten och ansvarsfullt uppträdande i naturen.
Klädsel och utrustning vid vistelse i naturen i samband med olika aktiviteter och under olika årstider.
Säkerhet i samband med friluftsliv och utevistelse.

Livsstil och hälsa

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, t.ex. sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.
Kroppsideal i media, bland ungdomar och inom idrotten.
Droger och hur användning av droger påverkar vår kropp.
Mental träning och avslappning, t.ex. genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan kännas för att nå mål av ökat välbefinnande.
Föreningsverksamheter inom friluftsliv och idrott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: