Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - krafter vt 17

Skapad 2017-05-16 14:42 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du når ej målen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2
Kommunicera/muntligt
Använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
  • Fy
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
Genomföra systematiska undersökningar.
  • Fy
I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt. Du kan inte utifrån resultaten dra enkla slutsatser och föra enkla resonemang. (T.ex. förklara om/hur tyngden påverkar friktionskraften.)
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang.
Begrepp
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
  • Fy
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: