Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2017-05-16 16:55 i Ugglums skola Partille
• Händelseförlopp i filmen • Finns det starka scener eller händelser i filmen? Viktigaste scener/händelser i filmen? • Vem eller vilka är huvudpersoner och vilka bipersoner finns i filmen. Vilka egenskaper, bakgrunder, relationer, utveckling betydelse i filmen etc.). • Vem och vad är det som driver handlingen framåt i filmen? • Ta fram och beskriv filmens vändpunt/er? • I vilken miljö/miljöer utspelas filmen och vilken är dess betydelse i filmen? • Hur gestaltas filmen i tid? Sker allt i nutid eller växlar tidsperspektivet? Vilken roll spelar tiden i filmen? • Hur är filmen tekniskt gjord och vilken betydelse har det som t.ex. ljus, ljud, musik, kameravinklar? • Frågor och funderingar som filmen väcker. Budskap? Hur uttrycks budskapet i filmen? • När och var gjordes filmen? Kan det ha någon betydelse för innehållet i filmen?
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Handling
Du kan ge en kortfattad beskrivning av filmens handling. Du kan kommentera vad som driver handlingen framåt.
Du kan ge en god beskrivning av filmens handling. Du beskriver och förklarar hur handlingen drivs framåt.
Du kan med tydlighet ge en detaljerad beskrivning av filmens handling. Du beskriver, förklarar och ger tydliga exempel på hur handlingen drivs framåt.
Miljö/Tid
Du kan ge något exempel på var och när filmen gjordes. Du kan också ge något exempel på den miljö filmen filmen utspelar sig i.
Du kan ge en god beskrivning med tydliga exempel på var och när filmen gjordes. Du kan också en god beskrivning och ge exempel på vilken miljö filmen utspelar sig i.
Du kan med säkerhet ge flera väl utvecklade exempel på var och när filmen gjordes. Du kan också en god beskrivning och ge välutvecklade exempel på vilken miljö filmen utspelar sig i.
Personer
Du kan ge exempel på en eller flera huvudpersoner och ge något exempel på deras roll.
Du kan ge en god beskrivning med tydliga exempel på huvudpersonens/huvudpersonernas roll och utveckling.
Du kan med säkerhet och med flera precisa exempel belysa huvudpersonens/huvudpersonernas roll och utveckling.
Budskap
Du kan ange filmens budskap och försöker ge något exempel som visar din egen synpunkt.
Du kan ange filmens budskap och ger några exempel som tydligt visar på din åsikt.
Du kan med säkerhet beskriva filmens budskap och ge flera exempel som motiverar det egna ställningstagandet och som ger en djupare analys av filmen och ämnet.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Scener/Teknik
Du kommenterar starka scener och även hur filmen är tekniskt gjord.
Du kommenterar och ger exempel på starka scener. Du förklarar och beskriver hur filmen är tekniskt gjord.
Du beskriver, förklarar, och ger välutvecklade exempel på starka scener och hur filmen är tekniskt gjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: