Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2017-05-18 09:16 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du talar hackigt och gör många avbrott. Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar bitvis med flyt, men stakar dig ibland vid längre ord och fraser.
Du talar oftast med flyt och klarar även de längre orden och fraserna
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal, ord och fraser
Du klarar enkla uttal av enklare ord. Ibland uttalar du orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord. Osäkerheten skymmer inte förståelsen.
Du uttalar orden mestadels korrekt. Inga förstörande fel.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation (satsmelodier)
Ditt modersmål lyser tydligt igenom och/eller du pratar monotont
Du har en realtivt god intonation men är osäker på vilken accent du ska använda. Ditt modersmål lyser igenom emellanåt
Du har god intonation men har inte gjort ett tydligt val av accent.
Du har en god intonation. Du har tydligt gjort ett val i din accent och håller dig till den.
Ordförråd dvs ord och uttryck
Du har brister i ordförrådet och du använder ibland svenska när du inte kan det engelska ordet.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett korrekt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för ämnet/språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland försvårar förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte stör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Muntligt framförande
Du läser din presentation istället för att framföra den och har därför ingen kontakt med publiken. Din presentation saknar djup och/eller bilder och annat som gör den intressant.
Du försöker använda din presentation som ett komplement till ditt muntliga framförande men tar istället över vilket gör att du tappar din publik. Du har för mycket text som du läser men innehållet är intressant.
Din presentation fungerar bra som ett komplement till ditt muntliga framförande trots att du anförtror dig lite för mycket till den emellanåt. Dock har du ändå god kontakt med din publik. Du har lagom med text och annan media i din presentation och innehållet är intresseväckande.
Din presentation fungerar som ett utmärkt komplement till ditt muntliga framträdande med lagom mycket text, bilder och annan media och du fokuserar enbart på den då du behöver stöd. Du har därför väldigt bra kontakt med din publik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: