Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA - resultat av gamla nationella prov (skriva)

Skapad 2017-05-18 10:33 i Britsarvsskolan Falun
Gammalt nationellt prov delprov C skriva för år 9 i engelska, 2004 - Impressions and Experiences
Grundskola 8 Engelska

Delprov C - WRITE (SKRIVA)

Du skriver utifrån en given uppgift, en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Instruktionerna erbjuder ett strukturerat stöd med förslag till innehåll samt ett antal punkter som du bör behandla i din text. Du ska skriva mellan 250 och 500 ord. (90 min)

Bedömningsfaktorer

Innehåll

  • begriplighet och tydlighet
  • fyllighet och variation; olika exempel och perspektiv
  • sammanhang och struktur
  • anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

Språk och anpassning

  • kommunikativa strategier, t. ex. omformuleringar, förklaringar och förtydliganden.
  • flyt och ledighet
  • omfång, variation, tydlighet och säkerhet; vokabulär, fraseologi och idiomatik, meningsbyggnad, textbindning och struktur, grammatiska - strukturer, stavning och interpunktion.
  • anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
F
E
D
C
B
A
Delprov C
EUM
I...skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar. I...skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I...skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar. I...skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I...skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar. I...skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: