Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food åk 7

Skapad 2017-05-19 09:28 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska

Muntlig aktivitet, läsning av, arbete med och översättning av texter. Grupparbete kring att baka/laga mat (manus och framförande) och utökande av ditt vokabulär.

>>>
>>>
>>>
Text Recept
Du översätter ett recept från svenska till engelska eller tvärt om.
Du översätter ett recept från svenska till engelska och tvärt om. Du använder dig av rätt ord och kan beskriva tydligt och klart hur man ska tillaga rätten.
Du översätter ett recept från svenska till engelska och tvärt om. Du använder dig av ett stort ordförråd och kan beskriva tydligt och klart hur man ska tillaga rätten.
Ansvar i grupp
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du gör din del av arbetet och samarbetar med de andra i gruppen.
Du gör din del av arbetet och bidrar till att arbetet går framåt.
Du gör din del av arbetet och bidrar medvetet och effektivt till att arbetet går framåt. Du är en drivande kraft i gruppens arbete.
Innehåll
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • En  4-6
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du använder delvis fraser och ord som har med ämnet att göra.
Du använder till övervägande delen ord och fraser som hör till ämnet.
Du använder ett stort ordförråd med ord som hör till ämnet.
Uttal och tydlighet
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du uttalar de flesta ord och fraser på rätt sätt.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt och försöker renodla din accent.
Språkliga strategier
 • En  7-9
Du gör dig förstådd även om du inte direkt hittar de ord du söker.
Om du stöter på problem när du ska berätta hittar du en effektiv väg runt problemet.
Du får tydligt fram det du vill säga och kan omformulera dig snabbt och med gott resultat så du gör dig förstådd.
Intonation
 • En  7-9
Du försöker använda dig av en engelsk språkmelodi.
Du använder dig mestadels av en engelsk språkmelodi.
Du använder en engelsk språkmelodi.
Förberedelser inför presentation
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du läser din text innantill.
Du har förberett dig för att vara mer publiktillvänd, genom att använda t ex stödord.
Du använder dig av stödord eller andra hjälpmedel för att underlätta din kommunikation till och med publiken. Du pratar fritt utan manus.

Lärarkommentar och formativ bedömning:

>>>
>>>
>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: