Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys 2017

Skapad 2017-05-22 12:49 i Centralskolan Falköping
Stöd för bedömning och betygsättning i år 7-9 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet bild.
Grundskola 7 – 9

Stöd för bedömning och betygsättning i år 7-9 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet bild.
Du får träna på att beskriva, tolka och analysera en bild med ämnesspecifika ord och begrepp.

Rubrik 1

Nivå 1
F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 2
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Ny nivå
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med godanvändning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: