Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning experimentell uppgift 2017 maj Fysik 1

Skapad 2017-05-23 07:58 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Fysik

Bedömning av den experimentella uppgiften i Fysik 1. Uppgiften är en del av kursprovet i fysik.

Bedömningen görs utifrån de olika förmågorna

Problemlösning: Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. Experimentellt: Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning. Kommunikation: Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
E
C
A
Problemlösning
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Kan ej visas
Experimentell
Eleven planerar experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Eleven planerar experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven planerar experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
Kommunikation
Visas om förmågorna ovan visas på minst E-nivå
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: