👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemtenta - genetik

Skapad 2017-05-23 08:24 i Sturegymnasiet Halmstad
Bedömningsmatris
Gymnasieskola 3 Naturkunskap
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem
Eleven redogör utförligt för innebörden av dem
Eleven redogör utförligt och nyanserat för inne-börden av dem
Analysera och besvara frågoraspekt
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Språk och kommunikation
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.