Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Biologi / kemi 8F: Mat & matspjälkning

Skapad 2017-05-24 08:25 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi

Ej uppnått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Naturvetenskapens karaktär
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur naturvetenskapen utvecklas.
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar.
Du följer givna planeringar och kan skapa egna enkla frågeställningar och planeringar som efter korrigering går att arbeta utifrån.
Du följer givna planeringar och skapar egna enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta utifrån.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar med förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor, och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt samt fördjupar eller breddar dem.
Naturvetenskapen som social och mänsklig aktivitet
Den här aspekten handlar om att använda naturvetenskapliga och andra argument.
Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med enkla motiveringar, samt beskriva någon tänkbar konsekvens.
Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar, samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar, samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att beskriva och ge exempel på dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara olika samband med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara mer komplexa samband och generalisera med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på ganska komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att beskriva och ge exempel på dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara olika samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara mer komplexa samband och generalisera med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: