Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav åk 1, svenska

Skapad 2017-05-24 12:00 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1.
Grundskola 1 Svenska

Denna matris ska fyllas i i slutet av årskurs 1 och för att uppnå kunskapskravet ska alla tre delarna vara ifyllda.

Läsa
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordläsning på ett delvis fungerande sätt.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera själv.
Textsamtal
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om textens tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: