Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk. 3

Skapad 2017-05-27 19:29 i Almekärrsskolan Lerum
Centralt innehåll, VT 2017, klass 3C.
Grundskola 3 Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift, * läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, * urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer * söka information från olika källor och värdera dessa.
Godtagbara kunskaper, åk. 3
Godtagbara kunskaper, åk. 3
Godtagbara kunskaper, åk. 3
Lässtrategier
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Du visar att du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att på ett enkelt sätt kommentera och återge några för dig själv viktiga delar av innehållet.
Du visar att du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Meningsuppbyggnad och språkets struktur
Handstil och att skriva på dator. Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Du visar att du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Du visar att du i texterna kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter och skrivstrategier
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
De berättande texter som du skrivit har haft tydlig inledning, handling och avslutning.
Du visar att du i texterna kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Beskrivande och förklarande texter
Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
Dina texter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Du visar att du i texterna kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Muntligt berättande
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
Du visar att du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När du berättar om vardagliga händelser, så beskriver du dem så att innehållet tydligt framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: