Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tag plats i det offentliga rummet- Digital bildbearbetning

Skapad 2017-05-28 14:20 i Centralskolan Falköping
Syftet med arbetet är att skaffa kunskap och erfarenhet om hur vi kan ta plats i det offentliga rummet.
Grundskola 7 – 9 Bild

Ni kommer att fördjupa era kunskaper om samtidskonst samt att ta plats i det offentliga rummet med hjälp av digital bildbearbetning i programmet Pixlr.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-aterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.
Dessutom Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-aterial. .
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom ar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: