Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Musik år 9, grundsärskolan Viksäng

Skapad 2017-05-29 16:22 i Viksängsskolan Västerås Stad
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundsärskola 9 Musik

Musicerande och musikskapande

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
I ensemblespel **medverkar** eleven i att spela på instrument
I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett **delvis fungerande** sätt
I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett **väl fungerande** sätt

Musikens verktyg

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Eleven använder då med **viss säkerhet** några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Eleven använder då med **säkerhet** några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.

Musikens sammanhang och funktion

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar **delvis** sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar sitt musicerande **väl** till sammanhang och genre.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik **bidrar** eleven till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven **enkla** resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven **välutvecklade** resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier
Eleven kan **medverka** i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: