Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris ljus

Skapad 2017-05-30 08:51 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Fysik

Du kommer att bedömas på din förmåga att

  • muntligt och skriftligt beskriva och förklara de begrepp och fenomen om ljud och ljus som vi arbetat med.
  • dokumentera och utföra undersökningar
F
E
C
A
Kommunikation
  • Fy
Du behöver delta mer aktivt i samtal och diskussioner.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljusoch till viss del föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt och fördjupa den genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Undersökningar
  • Fy
Du behöver öva mer på att genomföra enkla undersökningar. Det kan du göra genom att följa givna instruktioner och ta hjälp av/jämföra med andra. Du behöver även öva mer på att dokumentera dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra utvecklade dokumenterationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Fakta
  • Fy
Du behöver lära dig mer om ljus för att kunna resonera om fysikaliska samband. Du behöver använda dig av den studieteknik som du har lärt dig för att kunna ta ut det viktigaste ur texter och för att kunna komma ihåg vad som tas upp på lektionerna.
Du har grundläggande kunskaper om ljus och beskriver dessa med viss användning av fysikens begrepp. Du kan föra enkla resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har mycket goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med god användning av fysikens begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: