Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 5 vt -17

Skapad 2017-05-30 14:29 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk

Världsreligionerna (kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism)

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du når målet med god marginal
Du ska känna till några levnadsregler för de olika världsreligionerna.
  • Re
  • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om några olika levnadsregler för världsreligionerna.
Försök att relatera andra religioner till din egen, då är det lättare att förstå likheter och skillnader.
Du känner till olika levnadsregler för världsreligionerna.
Du kan göra jämförelser och utvecklade resonemang kring världsreligionernas levnadsregler.
Du ska känna till heliga platser och rum för de olika världsreligionerna.
  • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om heliga platser och rum.
Se till att träna så du känner till heliga platser och rum för alla religioner.
Du har grundläggande kunskaper om de olika religionernas heliga platser och rum.
Du har goda kunskaper om de olika religionernas heliga platser och rum.
Du ska känna till grunderna till de olika religionernas ursprung samt vilka religioner som hör ihop.
  • Re
  • Re
  • Re  4-6
  • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om hur de olika religionerna har uppkommit.
Var aktiv på lektionerna och se till att ställa frågor när det är saker du inte förstår.
Du har grundläggande kunskaper om hur de olika religionerna har uppkommit samt känner till hur de hör ihop.
Du har goda kunskaper om hur de olika religionerna har uppkommit samt kan dra slutsatser kring religionernas gemensamma ursprung.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: