Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

fg Bedömning av recension

Skapad 2017-05-31 14:51 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Den här matrisen bedömmer din recension om Percy Jackson.

E
C
A
Innehållet och textanvändning
Innehållet passar i huvudsak för en recension. Eleven argumenterar på ett enkelt sätt för att sin åsikt om filmen eller boken. Eleven förklarar textens/filmens handling på ett enkelt och i huvudsakligen fungerande sätt.
Innehållet passar relativt väl för en recension. Eleven argumenterar på ett relativt väl utvecklat sätt för sin åsikt om filmen eller boken. Eleven förklarar textens/filmens handling på ett relativt väl fungerande sätt.
Innehållet passar väl för en recension. Eleven argumenterar på ett fungerande sätt för sin åsikt om filmen eller boken. Eleven förklarar textens/filmens handling på ett relativt väl fungerande sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begripligt Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak för en recension. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl för en recension. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl för en recension. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: