Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk år 4

Skapad 2017-05-31 18:56 i Emausskolan Västerås Stad
Kunskapskrav i SvA år 4.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk

Kunskapskrav i Svenska år 4

Godtagbara kunskaper i ämnet svenska för år 4 på Emausskolan.
Kunskapskravet är uppnått
Läsflyt
Du läser olika texter med flyt och har fungerande strategier för att ta dig förbi de hinder du stöter på i din läsning. (T ex ljudning och stavelseläsning)
 • Sv  E 6
Läsförståelse
Du förstår det du läser och visar det genom att sammanfatta, kommentera och dra slutsatser kring viktiga delar av innehållet. Du kan beskriva din läsupplevelse.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva berättande texter
Du kan skriva en berättande text med enkel handling och röd tråd både för hand och med dator. Du använder några beskrivande ord för att huvudpersonen och platsen ska få "liv".
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva faktatexter
Du kan sammanställa information i en enkel faktatext genom att formulera meningar utifrån stödord både för hand och med dator. Du använder egna formuleringar och några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skrivregler
Du använder vanliga skiljetecken med viss säkerhet. (Stor bokstav på rätt ställe, punkt, frågetecken, utropstecken och talstreck). Du stavar ljudenliga ord rätt och ljudstridiga ord med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
Ge omdömen om texter
Du kan ge enkla omdömen om din egen och andras texter. Du kan ta till dig lärares eller kamraters synpunkter och ändra din text till det bättre.
 • Sv  E 6
Illustrera texter
Du kan illustrera dina texter så budskapet i dem blir ännu tydligare.
 • Sv  E 6
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen, framföra dina åsikter och föra samtalet vidare genom att lyssna och ställa frågor.
 • Sv  E 6
Muntlig presentation
Du kan med hjälp av stödord eller digitalt hjälpmedel förbereda och genomföra en muntlig presentation.
 • Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: