Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat av summativt prov kap 1-2

Skapad 2017-06-01 15:23 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Provet behandlar grundläggande taluppfattning, de fyra räknesätten, beräkning av tal i bråkform och decimalform.
Grundskola 5 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets.

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

Förklaring
Godtagbara kunskaper
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån
Mer än godtagbara kunskaper
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån
Problemlösning
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.
Ej uppnått kravnivå
Kravnivå 1/3
Kravnivå 3/3
Begrepp
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets.
Ej uppnått kravnivå
Kravnivå 2/5
Kravnivå 4/5
Metod
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.
Ej uppnått kravnivå
Kravnivå 5/12
Kravnivå 9/12
Kommunikation
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.
Ej uppnått kravnivå
Kravnivå 3/8
Kravnivå 6/8
Resonemang
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.
Ej uppnått kravnivå
Kravnivå 3/8
Kravnivå 6/8
Ej genomfört prov
Underlag saknas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: