Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Engelska åk 5

Skapad 2017-06-05 11:37 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Bedömningsmatris i engelska åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Engelska

Läsa

Ej nått kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Förstå och redogöra
Se kommentar nedan.
-Jag kan läsa en enkel text och förstå det viktigaste. -Jag kan återberätta innehållet .
-Jag kan läsa en enkel text och förstå det mesta. -Jag kan återberätta innehåll och detaljer.
Instruktioner
Se kommentar nedan.
-Jag kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner med hjälp.
-Jag kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner med viss hjälp.

Lyssna

Ej nått kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Förstå och redogöra
Se kommentar nedan.
-Jag kan lyssna på engelskt tal och förstå det viktigaste. -Jag kan återberätta innehållet
-Jag kan lyssna på engelskt tal och förstå det mesta. -Jag kan återberätta innehåll och detaljer.
Instruktioner
Se kommentar nedan.
Jag kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner med hjälp.
Jag kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner med viss hjälp

Skriva

Ej nått kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Se kommentar nedan.
-Jag kan formulera mig enkelt och begripligt och hålla mig till uppgiften.
-Jag kan formulera mig enkelt och relativt tydligt och hålla mig till uppgiften.
Grammatik
Se kommentar nedan.
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar nedan.
-Jag använder ett enkelt ordförråd -Jag använder en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
-Jag använder ett relativt varierat ordförråd -Jag använder fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

Ej nått kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Se kommentar nedan.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt och hålla mig till uppgiften.
Jag kan formulera mig enkelt och relativt tydligt och hålla mig till uppgiften.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar nedan.
Jag använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Jag använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Uttal & intonation
Se kommentar nedan.
Jag har ett uttal som är begripligt och till viss del korrekt.
Jag har ett uttal som är relativt tydligt och korrekt.
Flyt
Se kommentar nedan.
Jag uttrycker mig med visst flyt
Jag uttrycker mig med relativt gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: